วิธีปฏิบัติของชาวจีน

วิถีการแต่งงานของชาวจีนดั้งเดิม

วิถีพันปีก่อนของการเลือกคู่ครองและการแต่งงานของชาวจีน ในสมัยพันปีก่อน ประเทศจีนมีวิถีการแต่งงานและการเลือกคู่ครองอย่างไรบ้าง หลังจากได้อ่านเรื่องราวที่ผู้เขียนกำลังจะนำเสนอต่อไปนี้แล้ว เชื่อว่าหลายคนน่าจะเข้าใจถึงสายสัมพันธ์ลึกซึ้งระหว่างชาวจีนและชาว…