สำหรับชาวจีนแล้วความเชื่ออย่างหนึ่งที่จะต้องทำการติดตามทุก ๆ ปี คือเรื่องของปีชง เราจะเข้าใจกันง่าย ๆ ว่าเป็นปีที่ปีนักษัตรของเรา ชง กับปีนักษัตรปัจจุบัน ซึ่งการชงจะส่งผลที่ไม่ดีให้กับนักษัตรที่ชง นั้น ๆ ซึ่งก็เป็นความเชื่อที่มีมานาแล้วเช่นกัน

สำหรับในปี พ.ศ. 2566 นี้ มีข้อมูลการชง ดังนี้

🐓ปีระกา ชง 100 %

🐇ปีระเถาะ ชงร่วม 75 %

🐁ปีชวด ชงร่วม 50 %

🐎ปีมะเมีย ชงร่วม 50 %

แน่นอนว่าเมื่อเกิดปีชงขึ้นผู้ที่อยู่ในปีชงย่อมจะมีความไม่สบายใจ ด้งนั้นสิ่งทีเราควรทำคือ การบุญทำทาน และทำการแก้ปีชง ตามพิธีต่าง ๆ โดยเฉพาะที่วัดมังกร หรือ เลงเน่ยหยี่ ลองอ่านวิธีการดูได้ที่นี่ครับ

อย่างไรก็ดีปัจจุบันเรื่องการแก้ปีชงได้มีอยู่ทุกภาคทั่วประเทศไทยแล้ว