เพลงจีน

วิเคราะห์เพลง “แซ่ซี้ อ้ายลื้อ เจ็กนั้ง” ของคุณ สุรพล สมบัติเจริญ

image: Xuan Zheng ประวัติของเพลง “แซ่ซี้ อ้ายลื้อ เจ็กนั้ง” เพลงนี้แต่งโดยสุรพล สมบัติเจริญ โดยแต่งขึ้นในช่วง ปี พ.ศ. 25xx ซึ่งผู้เขียนเองก็ไม่ทราบแน่ชัดว่าแต่งและร้องขึ้นในปีใดกันแน่ โดยผู้เขียนก็ได้รู้จักเพลงนี้ จากมารดาของผู้เขียนนั่นเอง…