สุภาษิตจีน

สุภาษิตแต้จิ๋ว “เพ่งอังตึ้งตั่วถั่ง”

Image: Steve Snodgrass พอดีคิดได้ว่าภาษาจีนที่ได้ยินมาจากคุณแม่ของผู้เขียน มีหลายคำที่เป็นสุภาษิต ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้จริงในชีวิตประจำวันได้เลยอยากจะรวบรัว สุภาษิตจีนเอาไว้ในเว็บด้วยครับ โดย จะมีทั้งจีนแต้จิ๋ว จีนกลางและ จีนกวางตุ้งต่อไปในอน…