เครดิตรูป
คิดว่าคงมีหลายๆคน เคยได้ยินคำว่า เจี่ยป้าบ่อซื่อ กันมาบางแล้ว ทั้งในโลกอินเทอร์เน็ต หรือจากในรายการทีวีทั่วไป ก็มีการเอามุขนี้มาเล่นบ่อยๆ วันนี้ ไช้หยู จะขอมาอธิบายให้ฟังกันครับ ว่ามันเป็นอะไร

จริงๆแล้ว คำว่าเจี่ยป้าบ่อสื่อ เรียกเต็มๆจะมีคำว่า จ่อ อีกคำนึงถึงจะครบถ้วนกระบวนความนะครับ

ขออธิบายคำว่า เจี่ยป้าบ่อสื่อ ไว้เป็นคำๆเลยละกันครับ

 เจี่ย แปลว่า กิน
ป้า แปลว่า อิ่ม
บ่อ แปลว่า ไม่มี
สื่อ แปลว่า เรื่อง
จ่อ แปลว่า ทำ

หลังจากแปลเป็นตัวๆ ก็น่าจะพอเข้าใจได้นะครับ ว่าแปลว่าอะไร
ความหมายของคำนี้แปลตรงๆก็คือ กินอิ่มแล้วไม่มีงานทำหรือไง

ประมาณว่า เราไปหาเหาใส่หัว หรือหาเรื่องใส่ตัว คือแบบถ้าเราไม่ทำสิ่งนั้น ก็คงไม่เกิดปัญหาขึ้นแล้ว 

ก็เป็นประมาณนี้นะครับ