Category

สุภาษิตจีน

ภาษาจีน, สุภาษิตจีน

ตั่วถั่ง แปลว่าอะไร?

“ตั่ว” แปลว่า “ใหญ่, เยอะ, ดีมาก” “ถั่ง” แปลว่า “กำไร” ตั่วถั่ง จึงแปลได้ว่า “กำไรอย่างมหาศาล” หรือ “กำไรเยอะๆ” นั่นเองครับ 😀 คำนี้จะใช้ในกรณีเป็นการอวยพรกับเพื่อน หรือใครก็ได้ครับ ค่อนข้างเป็นคำสุภาพ นอกจากคำนี้ เ…

สุภาษิตจีน

สุภาษิตแต้จิ๋ว “เพ่งอังตึ้งตั่วถั่ง”

Image: Steve Snodgrass พอดีคิดได้ว่าภาษาจีนที่ได้ยินมาจากคุณแม่ของผู้เขียน มีหลายคำที่เป็นสุภาษิต ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้จริงในชีวิตประจำวันได้เลยอยากจะรวบรัว สุภาษิตจีนเอาไว้ในเว็บด้วยครับ โดย จะมีทั้งจีนแต้จิ๋ว จีนกลางและ จีนกวางตุ้งต่อไปในอน…

Close