“ตั่ว” แปลว่า “ใหญ่, เยอะ, ดีมาก”

“ถั่ง” แปลว่า “กำไร”

ตั่วถั่ง จึงแปลได้ว่า “กำไรอย่างมหาศาล” หรือ “กำไรเยอะๆ” นั่นเองครับ 😀

คำนี้จะใช้ในกรณีเป็นการอวยพรกับเพื่อน หรือใครก็ได้ครับ ค่อนข้างเป็นคำสุภาพ

นอกจากคำนี้ เรายังสามารถพูดได้ว่า “เซงลี้ฮ่อ” ก็ได้ ครับ
ลองคลิกอ่านความหมายของคำว่า “เซงลี้ฮ่อ” ต่อได้